20-03-2020

 

3D werken, de toekomst?

Automatisering op projecten, het klinkt mooi, het is ook mooi maar het vergt wel enige kennis en ervaring . Hoe gaan we al die geavanceerde productietechnieken inzetten? Hoe kunnen we robotica systemen benutten? Door de jaren heen is er enorme vooruitgang geboekt . Zo biedt 3D-sturing vele mogelijkheden op het gebied van grondverzet, terreinvoorbereiding en andere infrastructuurwerken om de werkzaamheden deels te automatiseren, maar vooral te optimaliseren.

Voor graafwerken kan men gebruikmaken van een GNSS-signaal. Wanneer er daarentegen een nauwkeurigheid tot op enkele millimeters vereist is, zoals bij afwerkingstaken, wordt er in de regel een Total Station ingeschakeld die in de nabijheid van de machine geplaatst wordt.

 

Werken met 3D

Voor het werken met 3D zijn een aantal zaken belangrijk. Bloemhof Staphorst beheerst het traject van begin tot het einde.

Voor het maken van de juiste machinebestanden om het werk optimaal in 3D uit te kunnen voeren kunnen we de 2D tekeningen omzetten naar 3D tekeningen, waarvan vervolgens de juiste machinebestanden gemaakt kunnen worden. Middels deze bestanden kunnen de machinisten het werk uitvoeren zonder dat er vooraf uitgezet dient te worden. In de machinebestanden staan de juiste lijnen en hoogtes om het werk degelijk uit te kunnen voeren.

Voorafgaand aan het grondwerk kunnen we allereerst een zogeheten nul-meting maken, zodat de juiste uitgangspunten voor het bepalen van hoeveelheden vast liggen. Vervolgens kan na iedere werkgang ook de situatie ingemeten worden, dit kan overigens ook tijdens de werkzaamheden gebeuren door de graafmachine zelf.
Wanneer alle metingen gereed zijn kan de hoeveelheid nauwkeurig berekend worden.

Van de modellen die gemaakt zijn om de machine bestanden te kunnen maken, kan ook een TTM gemaakt worden. Middels dit terreinmodel kan de maatvoerder of machinist ook een extra controleslag uitvoeren om te kijken of de werkzaamheden voldoen aan het gevraagde. Op deze wijze is de hoogte ligging te controleren bij het af-profileren van diverse lagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de puinlaag onder het asfalt.

Door de nauwkeurige werking zal er in een later stadium ook nauwkeuriger gewerkt kunnen worden en is er minder afwijking in de berekende hoeveelheid t.o.v. de werkelijke hoeveelheid. Denk hierbij bijvoorbeeld ook weer aan asfalt: door deze werkwijze zal er minder asfalt verspeeld worden. Dit is niet alleen op financieel gebied positief maar ook minder belastend voor het milieu.

 

Machines met 3D

Bloemhof Staphorst beschikt over diverse machines welke uitgerust zijn met 3D.

  • Rupsgraafmachines 18-30 ton
  • Mobiele graafmachines 8-19 ton
  • Laadschoppen 11-13 ton
  • Profileermachines

Meer foto’s van werken met 3D vind u hier.

 

Bloemhof Staphorst beschikt over diverse machines voor het fijn-profileren van oppervlakten. Denk hierbij aan het profileren van zandbanen, wegfunderingen en straatlagen. Door onze laadschoppen te voorzien van speciale uitrustingsstukken kunnen we met de laadschop profileren met dezelfde nauwkeurigheid en snelheid als een gewone grader. Het grote voordeel is dat we ook de werkzaamheden van de laadschop uit kunnen blijven voeren. Dit biedt vooral bij infra reconstructiewerkzaamheden grote voordelen in efficiëntie. We kunnen met één machine de onderbaan profileren, het funderingsmateriaal verwerken en naderhand ook fijn-profileren.

 

Alleen maar voordelen?

Door de manier van werken middels 3D zijn er meerdere voordelen zichtbaar. Zo hoeft er geen maatvoerder het veld in om middels piketten de werkzaamheden uit te zetten, wat vaak vele uren kost. De werkzaamheden voor het 3D maken van de bestanden kosten minder tijd en kunnen onder ideale omstandigheden gedaan worden. De machinisten hebben de gegevens in bezit middels de modellen. Hierdoor kan er efficiënter en nauwkeuriger gewerkt worden. De machine bestanden kunnen ook op afstand in de machine gezet worden. Mochten er onverwachts wijzigingen in een ontwerp plaatsvinden, dan kan een aangepast ontwerp ten allen tijde via een online verbinding geüpdatet worden.

Deze manier van werken vergt wel een belangrijke investering voor het materieel en de machines. Om het maximale rendement uit deze technieken te halen moet soms de aanpak op bedrijfsniveau gewijzigd worden. Zo is een snelle en accurate aanpak alleen mogelijk wanneer er een grondige voorbereiding en een correcte detaillering van de 3D plannen heeft plaats gevonden.

image