12-03-2019

Randweg De Zegge VII Raalte

In het voorjaar van 2018 hebben wij in opdracht van Schagen Infra meegeholpen met het bouwrijp maken van De Zegge VII te Raalte. Wij hebben op dit project voor Schagen al het grondwerk uitgevoerd, een aantal bouwkavels gezeefd om deze te zuiveren van puinvervuiling, het hoofdriool aangebracht en alle wegfunderingen voor het asfalt gerealiseerd.
We voerden deze werkzaamheden volledig uit d.m.v. 3D GPS.  De machinebestanden voor de machines maken we volledig in eigen beheer.

Aansluitend op dit werk zijn we eind 2018 begonnen met het voorbereidende werk voor de aanleg van een nieuwe randweg. De Hertzstraat.  Deze nieuwe weg sluit aan op de bestaande wegen en  vervangt gedeeltelijk de Achterweiweg. Het werk wordt in fases uitgevoerd om er voor te zorgen dat de achterliggende woningen tijdens de uitvoering bereikbaar blijven.
Op de locaties waar de nieuwe randweg aansluit op de bestaande wegen vindt een reconstructie plaats van de gehele kruising.
Voor het fietsverkeer wordt er een vrij liggend fietspad aangebracht van beton.
Voor de afvoer van het regenwater worden wadi`s aangebracht in de bermen tussen de rijbaan en het fietspad.
De bodem van de wadi wordt verschraald met drainzand voor een optimale waterdoorlatendheid van het regenwater.

Ook op dit project verzorgen we alle opruimwerkzaamheden, grondwerkzaamheden en brengen we de funderingsconstructies aan. Ook hier wordt alle maatvoering van onze werkzaamheden weer volledig in eigen beheer uitgevoerd. Dit heeft tevens als voordeel dat we eventuele aanpassingen direct kunnen verwerken in de machinebestanden.

Voor de reconstructie van de bestaande kruisingen moeten de wegvakken tijdelijk afgesloten worden, en moet er veel werk in korte tijd op een relatief klein werkvak uitgevoerd worden om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Het werken met 3D GPS biedt in deze situaties veel voordelen. Lees hier meer over het werken met 3D.
Ook onze laadschoppen, welke uitgerust kunnen worden met een 3D frontschuif, komen hier uitstekend tot hun recht. Dit alles resulteert in een korte uitvoeringsduur, lage kostprijs en hoge nauwkeurigheid van het gemaakte werk.

Kortom, dit is een project waar de diversiteit aan werkzaamheden groot is, en waar onze veelzijdigheid goed tot zijn recht komt.

 

 

 

Uitgelichte projecten van

Grondverzetbedrijf Bloemhof Staphorst bv

Marshoogte, Hardenberg

Bouwrijp maken Marshoogte Hardenberg

Harderwold, Villaresort Uitbreiding 2020

Uitbreiding Villaresort Harderwold 2020

BRM Ens Oost

Bouwrijp maken Ens Oost