08-07-2020

Onderhoud Zandwegen Staphorst

Eind juni zijn wij gestart met de werkzaamheden aan de zandwegen Hooidijk en Hilligjesbergweg in Staphorst. Dit in opdracht van de gemeente Staphorst. De werkzaamheden zijn onderdeel van de ruilverkaveling die op dit moment gaande is in het Staphorster veld.
De Hooidijk wordt uitgegraven tot op de vaste grond. De vrijgekomen grond wordt verwerkt op de aanliggende percelen.
Het wegcunet wordt weer aangevuld met zand en verdicht met een trilwals. Na het profileren van de zandweg en het afwerken en inzaaien van de bermen is de zandweg weer klaar voor gebruik.
Het benodigde zand komt uit een perceel wat ook binnen de verkaveling valt en verlaagd wordt i.v.m. het grondwaterpeil.

In een volgend traject wordt deze zandweg aan beide zijden vanaf de verharde weg verhard over een lengte van 400 m¹ d.m.v. een zogeheten karrespoor.
Dit zijn 2 stroken beton met daartussen grasbetontegels. Dit zorgt voor een verharding met natuurlijke uitstraling.
Voor deze verharding wordt nu al een fundering van menggranulaat aangelegd.

De Hilligjesbergweg wordt alleen pleksgewijs ontgraven en verbeterd,  de rest van deze zandweg zal opnieuw geprofileerd worden.

 

Terug naar projecten >>>

Uitgelichte projecten van

Grondverzetbedrijf Bloemhof Staphorst bv

Marshoogte, Hardenberg

Bouwrijp maken Marshoogte Hardenberg

Harderwold, Villaresort Uitbreiding 2020

Uitbreiding Villaresort Harderwold 2020

BRM Ens Oost

Bouwrijp maken Ens Oost