28-01-2020

Herinrichting Staphorst Noord Fase 2

Afgelopen oktober is Bloemhof Grondverzet BV in samenwerking met Klaas Kooiker Aannemersbedrijf gestart voor de gemeente Staphorst met het herinrichten van een deel van Staphorst Noord.

De straten worden voorzien van nieuwe riolering, voor een deel nieuw straatwerk en nieuwe beplanting. Tijdens een belevingsscan en een werksessie in 2018 is door de gemeente Staphorst en bewoners gekeken naar knelpunten in de wijk. Ook de wijze van herinrichten is besproken. Op basis hiervan is een ontwerp schetsplan gemaakt en later een Definitief_Ontwerpplan.

Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit het uitbreken van de bestaande verhardingen, verwijderen van diverse rioolleidingen, afvoeren en aanvoeren van (drain) zand en grond, leggen van nieuw riool en aanleggen van plantvakken.
Daarnaast ondersteunen wij de medewerkers van Klaas Kooiker Aannemersbedrijf indien nodig bij het straatwerk.

Omdat er een gescheiden riool wordt aangelegd, wordt het hemelwater (HWA) zoveel mogelijk weer in de bodem geinfiltreerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenoemde IT buizen. Dit zijn betonnen buizen waar perforaties in zijn aangebracht. Op deze manier wordt het hemelwater op een natuurlijke wijze geïnfiltreerd in de bodem.

De werkzaamheden in deze fase worden medio maart 2020 afgerond.

 

Terug naar projecten >>>

Uitgelichte projecten van

Grondverzetbedrijf Bloemhof Staphorst bv

Marshoogte, Hardenberg

Bouwrijp maken Marshoogte Hardenberg

Harderwold, Villaresort Uitbreiding 2020

Uitbreiding Villaresort Harderwold 2020

BRM Ens Oost

Bouwrijp maken Ens Oost