4-2-2020

Bouw- en woonrijpmaken Lombok Zuid Eerbeek

Inmiddels zijn wij gestart voor Van Gelder Infra in Eerbeek op het project Lombok met het bouw- en woonrijpmaken van fase 2.
Het werk bestaat enerzijds uit grond ontgraven uit cunetten t.b.v. bouwwegen, voet- / fietspaden en parkeerstroken, anderzijds wordt door ons zowel de VWA, RWA en IT riolering aangebracht.

Grond en zand wat vrijkomt wordt door ons naar een tijdelijk depot gereden om later weer hergebruikt te worden op het project. Onder andere de rioolsleuven worden voor een deel weer aangevuld met vrijgekomen zand.
Alle cunetten worden door ons weer gevuldĀ  en afgewerkt met zand voor het zandbed t.b.v. de aan te leggen wegen of paden.

Voor de bouwwegen wordt menggranulaat gebruikt om een fundering te maken voor de asfaltverharding. Dit asfalt dient als tijdelijke verharding.

Het rioolwerk bestaat uit het aanbrengen van hoofdriolering van de verschillende rioolstromen inclusief het plaatsen van diverse inspectieputten en standleidingen.Tijdens en na afloop van de werkzaamheden wordt de riolering door onze eigen medewerkers ingemeten met behulp van GPS. Op kantoor wordt hier een revisie van gemaakt.

 

 

Terug naar projecten >>>

Uitgelichte projecten van

Grondverzetbedrijf Bloemhof Staphorst bv

Marshoogte, Hardenberg

Bouwrijp maken Marshoogte Hardenberg

Harderwold, Villaresort Uitbreiding 2020

Uitbreiding Villaresort Harderwold 2020

BRM Ens Oost

Bouwrijp maken Ens Oost